Slovenia

Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza (AZM-LU)
Ozara d.o.o – Maribor
Srednja elektro-racunalniska sola (SERŠ) – Maribor
Virtualis d.o.o. – Skofije