Norway

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
OKS Trøndelag SA
Opplæringskontoret for hotell- og restaurantfag i Trøndelag (OKHRT)
Opplæringskontoret for mat-og servicefag i Trøndelag (OKMS)